Hoge insecticidenbelasting van het Amsterdamse oppervlaktewater

In 2004 zijn extreme normoverschrijdingen van insecticiden (imidacloprid, carbamaten en organofosfaten) gemeten in het oppervlaktewater van de regio Amsterdam. Deze normoverschrijdingen vormen een dodelijke bedreiging voor insecten.

Aldicarb (Norm: MTR = maximaal toelaatbaar risiconniveau: 100 nanogram/L)
AMSTELVEEN (12-5-2004): 17x boven de norm;

Propoxur (MTR norm: 10 nanogram/L)
UITHOORN (15-9-2004): 7x boven de norm;
NIEUWVEEN (15-9-2004): 6x boven de norm.

Pirimifos-methyl (MTR norm: 20 nanogram/L)
AALSMEER (14-1-2004): 6x boven de norm;

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
AMSTERDAM (4-8-2004): 461x boven de norm;
AMSTELVEEN (4-8-2004): 292x boven de norm;
DE KWAKEL (12-5-2004): 362x boven de norm;
AALSMEER (4-3-2004): 52x boven de norm.

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild Amsterdams oppervlaktewater (met een imidacloprid concentratie van 6.000 nanogram per liter = 6 nanogram per milliliter = 0.006 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.006 = 0.18 nanogram. Na 1 dag is voldoende imidacloprid opgenomen om het navigatievermogen van de honingbij aan te tasten. Chronische blootstelling van insecten aan dergelijke concentraties veroorzaakt sterfte.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over sub-letale effecten van imidacloprid op honingbijen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

Verdere informatie over de gitigheid van de normoverschrijdingen met imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Informatie over massale bijensterfte in de regio Amsterdam:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/88

Recent