Trends in normoverschrijdingen, overschrijdingen van de acute referentiewaarden en gesommeerde blootstelling

Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming, Deelrapport Voedselveiligheid
Van Klaveren et al., 2006. RIKILT rapport 2006

Download het rapport

Opmerkelijke bevindingen:

p.179: 2005 – 10. Frisee andijvie
Imidacloprid (1 overschrijding): Er is geen specifieke MRL voor imidacloprid in andijvie (overige 0,05* mg/kg). Er zijn geen insectenbestrijdingsmiddelen die imidacloprid bevatten toegelaten in de teelt van andijvie, wel in die van bijvoorbeeld appel. De overschrijding is mogelijk een gevolg van niet toegelaten gebruik.

p. 182: 2004 – 9. Spinazie
Imidacloprid (1 overschrijding): Er is geen specifieke MRL voor imidacloprid in spinazie (‘overige’ 0,05* mg/kg). Er zijn geen insectenbestrijdingsmiddelen die imidacloprid bevatten toegelaten in de teelt van spinazie, wel in die van bijvoorbeeld appel. De overschrijding is mogelijk een gevolg van niet toegelaten gebruik.

P.195 table 4 en 5:
Overschrijding Imidacloprid Oktober 2004 1 monster met overschrijding 20x boven de Maximum Residu Limiet.

Overschrijding Imidacloprid Juni 2005 1 monster met overschrijding van 20x boven de Maximum Residu Limiet.

Overschrijding Imidacloprid Augustus 2005 1 monster met overschrijding van 8x boven de Maximum Residu Limiet.

Recent