Tussenstand bijenvolksterfte Nederland 2009/2010

Op de website beemonitoring.org van Nederlands Centrum voor Bijenonderzoek kan men real-time de resulaten volgen van de bijenmonitor van Romée van der Zee voor het COLOS project. Nog lang niet alle imkers hebben de electronische survey ingevuld dus de resultaten zijn nog zeer voorlopig. Zie:
http://www.beemonitoring.org/StatLostCol_2009-10.aspx

Voor de eindstand zie
bijenvolksterfte Nederland 2009/2010 bedraagt 29%

Ter vergelijking, zie de sterftecijfers van 2008/2009. Over de vraag wat een "normaal" volksterftepercentage is voor Nederland bestaat geen overeenstemming maar een veel gebruikt orientatiegetal is ca. 8%.

Sterftecijfers andere landen
USA:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/269
en dit commentaar in The Guardian:
http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/02/food-fear-mystery-beehives-collapse

Duitsland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/276

Zwitserland:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/289

Zie voor andere landen ook de proceedings van een recente COLOSS meeting:
http://www.coloss.org/documents/COLOSS-Proceedings-Workshop-Amsterdam-20...

en het eerdere overzicht met cijfers per land van vorig jaar (2008/2009) :
http://www.coloss.org/publications/Zagreb%20Proceedings/at_download/file

Commentaires

Hogere bijensterfte in Nederland in 2009/2010

Na evaluatie van de gegevens van meer dan 900 imkers (met meer dan 9.000 bijenvolken) lijkt het er op dat (net zoals in Duitsland) 1 op de 4 Nederlandse bijenvolken in de afgelopen winter 2009/2010 het loodje heeft gelegd. In 2008/2009 was dit 1 of de 5 bijenvolken, zie http://www.bijensterfte.nl/nl/node/46. Er lijkt dus sprake te zijn van verder toegenomen bijensterfte.

Recent