Honingbank - time is honeyDe Honing Bank is een kunstproject dat iedereen de kans biedt om iets tastbaars voor de honingbij en het milieu te doen. Aktie is nodig, omdat het zowel in ons land als wereldwijd niet goed gaat met de bij. Zo worden 188 van de circa 350 bijensoorten in Nederland met uitsterven bedreigd. Dat is ook slecht nieuws voor ons: ruim 30% van wat we eten is afhankelijk van bestuiving, waarvan de honingbij een flink deel voor zijn rekening neemt. Geen bestuiving betekent geen jam op brood, geen koffie bij het ontbijt en geen orchidee voor het raam! Ook voor het ecosysteem als totaal zal het verdwijnen van bijen grote gevolgen hebben.

De Honing Bank is ontwikkeld door de Franse kunstenaar en imker Olivier Darné en het collectief Parti Poétique (de 'Poëtische Partij') in samenwerking met Stroom Den Haag. Al ruim tien jaar wordt Darné als kunstenaar en imker door dit intrigerende insect gefascineerd. Hij wil zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de bij en ze via dit insect bewust maken van de gevaren die ons milieu bedreigen, én wat wij hieraan kunnen doen. Door middel van de Honing Bank brengt Olivier Darné de honingbij naar het hart van de stad met een tweetal kunstinstallaties – de Koninginnenbank: kweekstation voor bijenvolken, en de Bestuivingskamer: ontmoetingsplek tussen mens en bij. Het bijzondere is namelijk dat bijen om allerlei redenen momenteel vaak beter in de stad gedijen dan op het platteland: ze zijn er minder ziek, er is minder bijensterfte en ze produceren er meer (tot vier à vijf keer meer!) en verrassend smakelijke honing. De Honing Bank betrekt stadsmensen bij de honingbij en bij de natuur in hun directe omgeving. Immers: de natuur houdt niet op aan de rand van de stad!

Voor de Honing Bank is kunst niet alleen een doel, maar ook een middel. Een middel om mensen bewust te maken van het belang van de bij, van de zorgwekkende afname van de bijenstand en om mensen en bijen bij elkaar te brengen: een nieuwe beweging. Gelddonaties van de bank leden – Bijenspaarders – worden omgezet in bijen, bestuiving van bloemen in en rond de stad, in honing, in het werk van imkers… én in kunst! Ze ontvangen daar ook iets voor terug: rente in de vorm van honing, een uniek Bijenspaarbankboekje en uitnodigingen voor informatieve ledenactiviteiten. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties als zogenaamde Bijen Ambassadeur (zie www.honingbank.nl) een bijenvolk van de Honing Bank adopteren en zo actief bijdragen aan versterking van de bijenstand en bestuiving rond hun vestiging.Concreet wordt het geld van Bijenspaarders en Bijen Ambassadeurs geïnvesteerd in beheer en onderhoud door imkers van de Koninginnenbank. Net als in 2012 worden hier ook in 2013 twintig koninginnen en nieuwe bijenvolken gekweekt. Daarnaast wordt van het geld de Bestuivingskamer gebouwd en diverse activiteiten georganiseerd. De Bestuivingskamer wordt een bijzonder vormgegeven bouwwerk waarin te zien is hoe 200.000 bijen stuifmeel verzamelen en honing maken. Als bezoeker kun je hier in de zomer in één ruimte verblijven met duizenden in- en uitvliegende bijen, een magische natuurervaring middenin de stad. Imkers zijn aanwezig om bezoekers over bijen en bijenhouden te informeren.
U kunt meer lezen op www.honingbank.nl en zelf een handje helpen dit project mogelijk te maken! Door banklid te worden levert u een concrete bijdrage aan de realisatie van dit project en daarmee aan de bij en het milieu in de stad!

Volg ons ook op facebook (www.facebook.com/honingbank) en twitter (@HoningBank)

Foto's: midden Olivier Darné, onder Stroom Den Haag.

Recent