In de Benelux worden vlinders, libellen en waterjuffers ook met uitsterven bedreigd

De toestand van de dagvlinders in de provincie Antwerpen is verre van rooskleurig: een vrij groot deel van de oorspronkelijk aanwezige soorten is verdwenen en van het resterende deel is ook een groot aantal in meer of mindere mate bedreigd. Deze toestand is niet beperkt tot de provincie Antwerpen maar is vergelijkbaar met heel Vlaanderen, Nederland en Wallonië. Ook libellen en waterjuffers worden in de Benelux met uitsterven bedreigd.

Dagvlinders behoren tot de best bestudeerde organismen in Vlaanderen (en daarbuiten) en zijn bijzonder geschikte waardemeters van het milieu en de natuur. Dit is onder meer zo omdat ze vaak sneller reageren op veranderingen in de leefomgeving dan planten en langlevende gewervelde dieren.

In Antwerpen kwamen in de eerste helft van de 20ste eeuw 54 soorten standvlinders voor, momenteel zijn dat er nog 35. Negentien soorten (35%) zijn uit de provincie verdwenen. Antwerpen is met 35 soorten, na Limburg dat met 43 soorten de kroon spant, de op één na soortenrijkste Vlaamse provincie. Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen tellen momenteel respectievelijk 33, 32 en 29 soorten dagvlinders. Antwerpen heeft, net als Oost-Vlaanderen, niet minder dan 35% van zijn oorspronkelijke dagvlinderfauna verloren. Ter vergelijking: In Vlaams-Brabant (inclusief Brussel) is 44% van de soorten verdwenen, in West-Vlaanderen 29% en in Limburg 25%.

Vlinders zijn een belangrijke schakel in de natuur, niet alleen werken de rupsen enorme hoeveelheden planten weg maar ook vormen zij een belangrijke voedselbron voor veel andere dieren. Ook spelen vlinders een rol in de bestuiving van planten. Een vlinder heeft een buisvormige roltong die ook wel proboscis wordt genoemd. Met de tong wordt nectar uit de bloem opgezogen.

Bronnen:

Veranderingen in het Dagvlinderbestand van de Provincie Antwerpen
http://www.provant.be/binaries/Jaarboek2001_Dagvlinderbestand%20van%20de...

Natuurrapport 2003 - Toestand van de natuur in Vlaanderen - Cijfers voor het beleid
http://www.inbo.be/docupload/2279.pdf

Vlinders en libellen geteld: jaarverslag 2005 (Vlinderstichting, Wageningen & CBS, Voorburg):
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/5F70A31C-2FFB-4C29-A53B-16A6085C4A0A/0/20...

Meer informatie over vlinders:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinders

Nederlandse Rode Lijst van Vlinders:
http://www.2metdenatuur.nl/rodelijstvlinders.htm

Libellen vlogen tientallen miljoenen jaren eerder rond op aarde dan vogels. Ze behoren tot de oudste insectensoorten. De oudste bekende libelle leefde ruim 300 miljoen jaar geleden. De libelle heeft twee onderorden: de echte libelle en de waterjuffer. Libellen worden met uitsterven bedreigd. Ze zijn gevoelig voor watervervuiling.

Bronnen:
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
http://www.libellen.org/rodelyst.html
Basisschool Floralaan, Eindhoven
http://www.bs-floralaan.nl/paddenpoel/insect.html
Belgische Rode Lijst van Libellen:
http://www.inbo.be/docupload/2908.doc

Recent