Triodos fonds voor onafhankelijk onderzoek bijensterfte en landbouwgif

Stichting Triodos Foundation vraagt uw steun voor onderzoek naar bijensterfte en landbouwgif. Het nieuwe fonds werd gelanceerd op de Hart en Hoofddag van Triodosbank op zaterdag 24 september in Amersfoort. Het stelt mensen in staat hun persoonlijke rijkdom in te zetten voor het behoud van de insectenrijkdom van onze planeet.

• Overal in de wereld wordt een sterke achteruitgang waargenomen in het voorkomen van (wilde) bijen en andere insecten, die een hoofdrol spelen bij de bestuiving en voortplanting van 80% van alle wilde planten en voedselgewassen.
• Systemische pesticiden zijn ongekend giftig voor bijen en andere bestuivende insecten en zijn desastreus voor de insectenrijkdom in bodem en water. Ze zijn in 10 jaar tijd wereldwijd uitgegroeid tot het meest gebruikte en sterkst groeiende soort insecticide. Niet alleen voor de insectenrijkdom van onze planeet maar ook voor insectenetende vogels en andere dieren en uiteindelijk ook mensen zal het al maar toenemend grootschalig gebruik van deze pesticiden niet zonder gevolgen blijven. Insiders maken zich hierover grote zorgen.
• Op veel plaatsen worden (deel)onderzoeken gedaan, maar nodig is een gecoördineerd en omvattend onafhankelijk onderzoek door een internationaal multidisciplinair team van integere wetenschappers. De internationale unie voor het behoud van natuur en natuurlijke hupbronnen IUCN heeft hiertoe een wetenschappelijke taakgroep ingesteld. De Nederlandse onderzoeker Dr. Jeroen van der Sluijs, specialist integrale beoordeling van milieu- en gezondheidsrisico's, is gevraagd door deze internationale taakgroep dit wereldwijde onderzoek te leiden. De hoop en verwachting is dat dergelijk onderzoek een completere en meer gebalanceerde weergave van de stand van kennis geeft dan dat van de toelatingsautoriteiten en landbouwministeries die zich vooral baseren op de vertrouwelijke onderzoeksgegevens die de fabrikant van het gif zelf aanreikt. Onafhankelijk onderzoek kan leiden tot beter begrip bij het publiek en meer bereidheid tot het nemen van maatregelen bij wetgevende instanties.
• Tot het zover is, zal het geld dat nodig is om een betrouwbaar beeld te krijgen van de rol die deze uiterst gevaarlijke pesticiden spelen bij de wereldwijde sterke terugloop onder bestuivende insecten, van particuliere giften en fondsen moeten komen. De bedrijven, die zeer grote sommen geld verdienen aan deze bestrijdingsmiddelen, noch de politiek willen meebetalen aan volledig onafhankelijk onderzoek.

Om een internationale groep integere wetenschapsmensen en deskundigen in staat te stellen dit uiterst belangrijke onderzoek op te zetten en hiervoor financiële steun te vinden, is bij Triodos Foundation een steunfonds met een startbedrag in het leven geroepen waar u uw bijdrage kunt storten. Giften aan het hierna genoemde steunfonds zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting volgens de gangbare regels.

Flyer: http://www.bijensterfte.nl/sites/default/files/Triodos_Onderzoeksfonds_B...

Recent