De bijenstichting is jarig

[Persbericht Bijenstichting 4 april 2011]
De Bijenstichting, opgericht op 4 april 2010 is nu een jaar bezig als een zeer bezig bijtje bezig om bekend te raken in Nederland om de problematiek rondom bijen onder de aandacht te krijgen.
Dat is noodzakelijk omdat bijen belangrijk zijn voor onze voedselproductie en de biodiversiteit.

Ondanks de aandacht voor de bijensterfte vanaf de start van de petitie Stop de Bijensterfte in 2009 [1] , is de situatie niet verbeterd. Al enkele jaren is de bijensterfte boven normaal. Hoewel het brede Nederlandse publiek , banken [2] , de EU [3] en zelfs de VN [4] steeds meer doordrongen raakt van het belang van de bijen en de noodzaak om maatregelen te treffen om deze sterfte te verminderen; blijven acties vanuit de Nederlandse regering uit.

Zelfs een spraakmakende uitzending van Zembla (Moord op de honingbij) van 12 maart j.l. waarbij nog eens pijnlijk aan het licht kwam dat de economische korte termijn belangen belangrijker lijken te zijn dan duurzame voedselproductie, zorgt er niet voor dat het roer meteen om gaat.

Het blijft noodzakelijk dat ALLE factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de bijen worden aangepakt dus ZOWEL:

* Ziektebestrijding (Varroa mijt)
* Verbetering van de dracht door gevarieerder aanbod van bloemen
* Als terugdringen/verbieden van de schadelijke (Neonicotinoiden) bestrijdingsmiddelen.

Dat vele mensen zich betrokken voelen met de bijen en de bijenstichting blijkt uit het feit dat de website www.bijenstichting.nl al 70.000 keer in één jaar is bezocht en de weblog (http://bijenstichting.wordpress.com/) ruim 7000 keer bekeken is en de Bijenstichting honderden mails ontvangt van verontruste Nederlanders.

Bas de Wilde Bij twittert er druk op los met ruim 300 volgers, zijn vriendin Fleur de Bij heeft al ruim 200 volgens. De Bijenstichting Facebook heeft 250 leden en staat de vriendenteller op Hyves al op 125 vrienden. Zon 2000 abonnees lezen de maandelijkse (gratis) nieuwsbrief, honderden mensen steunen de Bijenstichting middels een donatie en bijna 40 vrijwilligers zorgen ervoor zorgen dat alles in goede banen loopt.

De Bijenstichting dankt iedereen voor alle steun en hoopt dat u nog héél lang kunt genieten van de schoonheid en de gemakken van de bijen. Maar natuurlijk kunnen wij nog altijd veel meer ondersteuning gebruiken! Dus als u zich geroepen voelt, twijfel niet en draag bij aan het voortbestaan van de bij. Want er is nog heel veel actie nodig om de politiek in beweging te krijgen!

1) http://www.imkerplatform.nl/component/content/article/32-petitie/386-nog...
2) http://www.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/in-de-media/141-rabobank-n...
3) http://www.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/in-de-media/156-eu-onderzo...
4) http://www.bijenstichting.nl/index.php/nieuws/in-de-media/152-vn-en-bije...

Bron:
http://www.bijenstichting.nl

Recent