Ruim 40.000 handtekeningen voor de bij

Ruim 40.000 mensen die zich zorgen maken over de oplopende bijensterfte hebben sinds mei een petitie ondertekend. De petitie werd 24 november aangeboden aan de vaste Kamercommissie van LNV.

Bron: Agrarisch Dagblad, 13 november 2009
http://www.agd.nl/1088770/Nieuws/Sierteelt/Ruim-40.000-handtekeningen-vo...

De ondertekeneraars van de petitie roepen de vaste commissie voor LNV op bij te dragen aan de realisatie van een moratorium op het gebruik van de insecticiden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam die bekend staan om hun sub-letale schadelijke effecten op bijenkolonies. Ze vragen ook om een uitbreiding van de vereiste tests bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen zodanig dat deze de sub-letale effecten op bijenkolonies niet langer over het hoofd zien. Boeren en tuinders zouden tevens beter voorgelicht moeten worden over bijvriendelijke alternatieven.

Het inititiatief 'Stop de Bijensterfte' pleit daarnaast voor een meer multidisciplinaire aanpak van het onderzoek naar bijensterfte in Nederland. Voor de waterschappen en drinkwaterbedrijven zou er een actieve meldingsplicht aan imkerverenigingen moeten gelden over alle vastgestelde normoverschrijdingen van residuen van voor bijen schadelijke insecticiden in oppervlaktewater en in drinkwater. De Maximaal Toelaatbare Risico (MTR) niveaus in oppervlaktewater en drinkwater moeten streng gehandhaafd worden en de niveau's moeten worden aangescherpt vinden de ondertekenaars van de petitie.

Via 'Stop de Bijensterfte' wordt ook gepleit voor een openbaar groen beleid dat gericht op een grotere diversiteit van het pollenaanbod. Ook wordt er een pleidooi gehouden voor een actief beleid tot bevordering en professionalisering van de imkerij om de gevolgen van de vergrijzing van de bestaande imkers en afnemende interesse voor dit ambacht om te buigen.

Recent