Nederland

warning: Creating default object from empty value in /home/bijensterfte/domains/bijensterfte.nl/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Wat weten we eigenlijk over bijensterfte en neonicotinoiden?

Heldere uitleg van de stand van kennis over het vraagstuk van bijensterfte en neonicotinoiden in een Studium Generale college van 90 minuten door Prof. dr. Jeroen P. van der Sluijs.

Update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides

The Task Force on Systemic Pesticides — an international group of independent scientists convened by the International
Union for Conservation of Nature — produced the world’s first comprehensive scientific assessment of the ecological effects of neonicotinoids in 2015. This landmark review, which considered more than 1,100 peer-reviewed studies, as well as data from manufacturers, identified clear evidence of harm to honeybees as well as to a large number of other beneficial species, including aquatic insects at the base of the food chain, soil arthropods such as earthworms, and common birds (by cascade effects).
In 2017, the Task Force updated its assessment to take into account hundreds of new peer-reviewed studies (published since 2014) on systemic insecticides in the environment and their ecological effects. The new assessment reveals broader impacts that reinforce the conclusions of the original 2015 review: neonics and fipronil represent a major worldwide threat to biodiversity and ecosystems/ecosystem services.
The 2017 update is now published in the scientific journal Environmental Science and Pollution Research in 3 parts.

Summary: Highlights from the 2017 update to the Worldwide Integrated Assessment of the effects of systemic pesticides on biodiversity and ecosystems

Part I Part 1: new molecules, metabolism, fate, and transport

Part 2 Part 2: impacts on organisms and ecosystems

Part 3 Part 3: alternatives to systemic insecticides

Part 4 An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic pesticides. Part 4: Alternatives in major cropping systems

Super insecticide imidacloprid has dramatic impact on insect richness in and around water

Press release Utrecht University - May 2, 2013
Insect numbers have been declining in recent years. Research by Utrecht University has found a link between the super insecticide imidacloprid and a decline in abundance of insects and other invertebrates in surface-water. Scientists are ringing international alarm bells. “Stricter standards alone are not enough. This insecticide is so harmful and remains in the environment for so long that an international ban is definitely warranted.”

Global scientific review reveals effective, affordable alternatives to neonicotinoid and fipronil insecticides

Report finds systemic pesticides not as effective as once thought, cites pest resistance as key reason to end mass uses of the harmful substances.

Overview
A new study published in the academic journal Environmental Science and Pollution Research calls into question the value of neonicotinoid insecticides (“neonics”) in agriculture. The research, conducted by the international Task Force on Systemic Pesticides, reviews more than 200 studies on the performance of neonics in controlling a wide range of insect pests on agricultural crops worldwide, including corn, wheat and many types of fruits and vegetables, as well as the available alternatives.

Petitie: Bescherm onze bijen en stem voor een totaalverbod in EU op neonicotinoiden

Teken nu de petitie Red de bij, Nederland gifvrij
In de derde week van maart 2018 stemt de EU opnieuw over een definitief verbod voor buitenteelten voor de neonicoitinoïden: clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam. Initiatiefnemers en ondertekenaars willen dat Nederland stemt voor dit verbod. Hiermee beschermen we niet alleen de bijen, maar ook onze eigen gezondheid en de vitaliteit van onze leefomgeving.
Petitie: "Beste minister Schouten, bescherm onze bijen en stem voor een verbod op neonicotinoiden binnen de EU. U heeft de Nationale Bijenstrategie getekend, u noemt uzelf de bijenkoningin van Nederland. U bent een doortastende politica, die niet met zich laat sollen. Bijen en burgers rekenen op u! Wij roepen u op te stemmen voor een totaalverbod op de neonicotinoïden: clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam voor buitenteelten om onze wilde bijen te beschermen. U bent niet alleen: Recentelijk benoemden de VN het gebruik van pesticiden als schending van het mensenrecht op gezondheid. Bovendien zullen Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Estland, Malta, Slovenië, Ierland, Kroatië ook voor een totaalverbod stemmen en zo hun burgers en hun bijen beschermen."
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Minister_Schouten_Bescherm_onze_bijen_en_stem_voor_een_totaalverbod_op_neo/

Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

[PERSBERICHT partij voor de dieren]
Neonicotinoïden brengen bijen in gevaar
Partij voor de Dieren wil onmiddellijk verbod op gevaarlijke bestrijdingsmiddelen

Den Haag, 16 januari 2012 - Na een jarenlange discussie over de oorzaken van bijensterfte concludeert ook de Europese Voedsel- en Warenautoriteit dat neonicotinoïden, een zeer giftig landbouwgif, een acuut en ernstig gevaar zijn voor de gezondheid van bijen. De Partij voor de Dieren wil dat deze middelen per direct van de markt worden gehaald.

Monitor Uitwintering Bijenvolken Nederland: 21,4% wintersterfte 2010/2011

Samenvatting: Aan de jaarlijkse monitor wintersterfte in 2011 is door 1541 Nederlandse imkers
deelgenomen. 22% van de ongeveer 7000 actieve Nederlandse imkers heeft de vragenlijst
ingevuld.

Tweede Kamer spreekt over landbouwgif en bijensterfte

Op dinsdag 13 september sprak de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte. Er werden moties ingediend die vragen om ondermeer:

  • [Ouwehand PvdD] de herbeoordeling van neonicotinoïden van het CTGB voor toetsing voor te leggen aan onafhankelijke onderzoekers;
  • [Van Gerven SP] onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruikvan gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden;
  • [Van Gerven SP] dat een onafhankelijke commissie van onder andere ethici en wetenschapsfilosofen onderzoek doet naar de onafhankelijkheid en objectiviteit bij de beoordeling van toelating van gewasbeschermingsmiddelen en de verwevenheid met het bedrijfsleven van het CTGB;
  • [Jacobi PvdA] onder regie van het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek op de vermeende effecten van imidacloprid op het zenuwstelsel van de mens;
  • [Koopmans CDA] de toelatingsprocedure voor landbouwgif zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken

Bij de stemming in de nacht van 15 op 16 september zijn al deze moties - met uitzondering van de motie Koopmans - verworpen.

Wilde bijen zelf herkennen met zoekkaartwildebijen.nl

Wilde bijenspecialist Dr. Arie Koster ontwikkelde een website met overzichtelijke zoekkaarten waarmee je zelf eenvoudig wilde bijen kunt herkennen. De zoekkaart voor wilde bijen geeft een overzicht van bijengeslachten. Bij ieder bijengeslacht is er een link naar meer informatie.

Beantwoording kamervragen over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

15 juli 2011
Betreft: Beantwoording vragen n.a.v. schriftelijk overleg VC EL&I inzake gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

Geachte Voorzitter,
Hierbij doe ik u mijn antwoorden toekomen op de vragen en opmerkingen vanuit een aantal fracties n.a.v. een schriftelijk overleg over gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte.

Wilde bestuivers in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe

In opdracht van het Ministerie van LNV voerden EIS-Nederland en Alterra in 2010 een onderzoek uit naar wilde bestuivende insecten in appel- en perenboomgaarden in de Betuwe tussen Zaltbommel en Echteld.

Aanpak achteruitgang wilde bestuivers - tussenrapportage

In het kader van het BIJ1 onderzoeksproject heeft Alterra een tussenrapportage uitgebracht over de achteruitgang van wilde bestuivers. In dit onderzoek is aan de hand van bloembezoek gegevens de relevantie van wilde bijen voor de bestuiving van gewassen in de Nederlandse landbouw onderzocht. Gebleken is dat het merendeel van de Nederlandse wilde bijensoorten relevant kan worden geacht voor de bestuiving van landbouwgewassen.

J. Scheper, M. Reemer en D. Kleijn, 2011, tussenrapportage aanpak achteruitgang wilde bestuivers (BIJ-1)

Syndiquer le contenu