Hoge normoverschrijdingen van dichloorvos in het oppervlaktewater van de Achterhoek

In het oppervlakte water van de Achterhoek werden in 2005 hoge normoverschrijdingen van dichloorvos gemeten, die een acute bedreiging voor insecten vormen.

Dichloorvos (MTR norm: 0.7 nanogram/L)
DOESBURG (16-8-2005): 17x boven de norm;
ZUTPHEN (16-8-2005): 69x boven de norm;
VORDEN (10-8-2005): 46x boven de norm.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Recent