Zware insecticidenbelasting van Rijnmondse oppervlaktewater

In de regio Rijnmond werd in in 2006 en 2007 een extreme belasting van het oppervlaktewater met insecticiden (imidacloprid, verschillende carbamaten en organofosfaten) gemeten. Er kan weinig twijfel bestaan dat deze oppervlaktewater verontreiniging een dodelijke bedreiging voor insecten vormt.

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
BERKEL EN RODENRIJS (4-6-2006): 168x boven de norm;
BERGSCHENHOEK (26-4-2006): 131x boven de norm;
MAASLAND (4-5-2006): 68x boven de norm;
MAASSLUIS (3-7--2007): 29x boven de norm;
VLAARDINGEN (13-8-2007): 100x boven de norm;
ROTTERDAM (4-5-2006): 64x boven de norm;
OOSTVOORNE (14-5-2007): 24x boven de norm;
ROCKANJE (12-7-2006): 75x boven de norm;
SPIJKENISSE (29-5-2007): 40x boven de norm;
OUDENHOORN (15-5-2006): 72x boven de norm.

Fenoxycarb(MTR norm: 1.4 nanogram/L)
ROZENBURG (27-8-2007): 57x boven de norm.

Propoxur (MTR norm: 10 nanogram/L)
SPIJKENISSE (1-6-2004): 12x boven de norm;
ROZENBURG (9-7-2007): 13x boven de norm;
OOSTVOORNSE MEER (27-7-2007): 10x boven de norm.

Tetrachlorvinfos (MTR norm: 0.32 nanogram/L)
ROTTERDAM (12-6-2006): 156x boven de norm.

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild oppervlaktewater in Berkel en Rodenrijs (met een imidacloprid concentratie van 2.000 nanogram per liter = 2 nanogram per milliliter = 0.002 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.002 = 0.06 nanogram. Na 2 dagen is voldoende imidacloprid opgenomen om het navigatievermogen van de honingbij aan te tasten. Chronische blootstelling van insecten aan dergelijke concentraties veroorzaakt sterfte.

Informatie over sub-letale effecten van imidacloprid op honingbijen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over de gitigheid van de normoverschrijdingen met imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Informatie over massale bijensterfte in Rotterdam-Rijnmond:
http://www.123video.nl/playvideos.asp?MovieID=501515

Recent