Hoge normoverschrijdingen van insecticiden in het oppervlaktewater van de Betuwe

In het oppervlakte water van Lienden in de Betuwe werden in 2006 en 2007 hoge normoverschrijdingen van insecticiden (fenoxycarb en imidacloprid) gemeten, die een acute bedreiging voor insecten vormen.

Fenoxycarb (MTR norm: 1.4 nanogram/L)
LIENDEN (24-9-2006): 57x boven de norm.

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
LIENDEN (13-6-2007): 55x boven de norm.

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild oppervlaktewater in Lienden (met een imidacloprid concentratie van 700 nanogram per liter = 0.7 nanogram per milliliter = 0.0007 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.0007 = 0.021 nanogram. Na 5 dagen is voldoende imidacloprid opgenomen om het navigatievermogen van de honingbij aan te tasten.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over sub-letale effecten van imidacloprid op honingbijen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/38

Recent