Insecticidenbelasting Groene Hart correleert met leegloop van bijen en dagvlinders

In het Groene Hart is sinds 2004 sprake van een extreme belasting van het oppervlaktewater met insecticiden (imidacloprid en verschillende organofosfaten en carbamaten). Er kan weinig twijfel bestaan dat deze oppervlaktewater verontreiniging een dodelijke bedreiging voor insecten vormt. In 2008 'verdween' 67 procent van de bijenpopulatie en het gaat slecht met de dagvlinders in het Groene Hart. De gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus, die voor 1980 wijd verspreid was in Nederland, komt nu in Zuid-Holland buiten de Nieuwkoopse Plassen vrijwel zeker niet meer voor.

Carbendazim (MTR norm: 500 nanogram/L)
BOSKOOP (17-7-2007): 13x boven de norm;
WADDINXVEEN (18-5-2004): 9x boven de norm; (19-8-2005): 24x boven de norm;
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (23-8-2004): 46x boven de norm.

Propoxur (MTR norm: 10 nanogram/L)
ROELOFARENDSVEEN (11-1-2007): 81x boven de norm;
WADDINXVEEN (23-6-2004): 71x boven de norm.

Chloorpyrifos (MTR norm: 3 nanogram/L)
ROELOFARENDSVEEN (17-1-2005): 13x boven de norm;
BLEISWIJK (28-9-2004): 43x boven de norm; (22-5-2006): 17x boven de norm; (27-8-2007): 10x boven de norm;
ZEVENHUIZEN (28-9-2004): 10x boven de norm.

Dichloorvos (MTR norm: 0.7 nanogram/L)
ROELOFARENDSVEEN (16-9-2005): 29x boven de norm;
BLEISWIJK (28-9-2004): 2286x boven de norm; (22-5-2006): 343x boven de norm.

Parathion-methyl (MTR norm: 11 nanogram/L)
BLEISWIJK (28-9-2004): 309x boven de norm.

Pirimifos-methyl (MTR norm: 20 nanogram/L)
ROELOFARENDSVEEN (16-7-2007): 47x boven de norm;
BLEISWIJK (28-9-2004): 8x boven de norm; (15-3-2007): 15x boven de norm.

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
ROELOFARENDSVEEN (22-7-2005): 615x boven de norm;
OUDE WETERING (19-3-2007): 661x boven de norm;
ALPHEN AAN DEN RIJN (17-7-2007): 369x boven de norm;
BOSKOOP (23-6-2005): 923x boven de norm;
BLEISWIJK (27-9-2006): 362x boven de norm;
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (22-7-2004): 2.692x boven de norm;
WADDINXVEEN (15-3-2007): 4.154x boven de norm;
ZEVENHUIZEN (26-4-2006): 161x boven de norm;
MOERKAPELLE (14-6-2007): 138x boven de norm;
MOORDRECHT (15-3-2007): 315x boven de norm.

De algemeen geaccepteerde acute (48 uur) letale dosis van imidacloprid voor honingbijen is 4 nanogram per bij. Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild Waddinxveens oppervlaktewater (met een imidacloprid concentratie van 54.000 nanogram per liter = 54 nanogram per milliliter = 0.054 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.054 = 1.62 nanogram. De acute letale dosis is dan na enkele dagen bereikt. Bij chronische blootstelling heeft imidacloprid al bij veel lagere concentraties een dodelijke werking op insecten. Het gaat dan ook slecht met de dagvlinders in het Groene Hart. Er is sinds de eeuwwisseling een leegloop van weidevogels in laagveengebieden van het Groene Hart, die ook een gevolg van insectenschaarste door extreme belasting van het oppervlaktewater met insecticiden zou kunnen zijn.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over de gitigheid van de normoverschrijdingen met imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Informatie over massale bijensterfte in het Groene Hart:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/90

Informatie over leegloop van weidevogels in het Groene Hart:
http://www.boerenlandvogels.nl/en/node/10
http://www.farmlandbirds.net/en/node/69

Informatie over dagvlinders in het Groene Hart:
http://www.farmlandbirds.net/en/node/71

Informatie over de gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus in Nederland:
http://www.boerenlandvogels.nl/content/de-gestreepte-waterroofkever-sind...

Recent