Bijensterfte 1 juli op agenda AO vaste kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

Op 1 juli a.s. staat bijensterfte op de agenda van het Algemeen Overleg van de vaste kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over Verduurzaming glastuinbouw. De vergadering is openbaar. De agenda vindt u hieronder.

Meer weten over wat glastuinbouw te maken heeft met bijensterfte? Bekijk de studium generale lezing Bijensterfte en insecticiden van toxicoloog Dr. Henk Tennekes, of lees de feiten over normoverschrijding en falende handhaving van imidacloprid in het Nederlandse oppervlaktewater in vooral de glastuinbouwgebieden (zie ook kaartje hieronder).

klik voor uitleg
Links: Normoverschrijding imidacloprid in oppervlaktewater volgens bestrijdingsmiddelenatlas [Centrum voor Milieuwetenschappen, Universiteit Leiden en Rijkswaterstaat-Waterdienst, download datum kaartje 9 mei 2009], rechts: bijenvolksterfte winter 2008-2009 gemiddeld per provincie volgens Bijenmonitor NCB.

Agenda AO LNV 1 juli 2009
Openbaar
Tijd: 13:30 -15:30 uur
Plaats: van Someren-Downerzaal
Soort: Algemeen overleg
Voortouwcommissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Volgcommissies Economische ZakenVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verduurzaming glastuinbouw

Agendapunten:
1. Voornemens uit troonrede in relatie tot verduurzaming glastuinbouw
31700-150 d.d. 11 mei 2009

2. Aanbieding beantwoording vragen inzake toepassing van aardwarmte in de glastuinbouw en de MEI-regeling
31700-147 d.d. 20 april 2009

3. Bijensterfte
31700-154 d.d. 29 mei 2009
31700-119 d.d. 16 december 2008
Onderzoeksrapport m.b.t. de optredende bijensterfte
31532-10 d.d. 18 maart 2009
Feeding Good - opzet Praktijkcentrum voor Duurzame Voedsel

4. Nog te ontvangen brief met reactie op artikelen uit het AD van 28 mei 2009, GroentenenFruit.nl van 29 mei 2009 en een brief van Projecten LTO Noord van 27 mei 2009
Brief gevraagd in pv van 2 juni 2009

5. Nog door de minister van LNV toe te zenden antwoorden op vragen van de commissie inzake een artikel in het Agrarisch Dagblad over verspreid liggend glas
Brief gevraagd in pv van 16 juni

Bron:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2009A02134&dayofweek=&his=

Recent