Hoorzitting bezwaar tegen toelating Merit Turf

Bijenstichting diende op 22 juli 2010 een bezwaarschrift in tegen het toelatingsbesluit voor het bestrijdingsmiddel Merit Turf.

Merit Turf is een bestrijdingsmiddel op basis van imidacloprid dat door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden is toegelaten voor de bestrijding van engerlingen en emelten (larven van de meikever en de langpootmug) in golfbanen, sportvelden, graszodenteelt en openbaar gras.

Het bezwaar wordt 20 april 2011 behandeld door de Adviescommissie voor de Bezwaarschriften van Ctgb in een openbare hoorzitting.

Hieronder de stukken:
- Het bestreden toelatingsbesluit Merit Turf van Ctgb met het Bayer Ctgb toelatingsdossier
- Het bezwaarschrift van de bijenstichting
- De wetenschappelijke bijlagen bij bezwaarschrift van de bijenstichting
- Het verweerschrift van Bayer Cropscience
- Het verweerschrift van Ctgb
- De nadere toelichting van Bijenstichting op het bezwaarschrift
- De bijlagen bij de nadere toelichting van Bijenstichting op het bezwaarschrift
- Het deskundigenrapport van Universiteit Utrecht
- De tekst uitgesproken door Ctgb tijdens de hoorzitting

Voor achtergrond over het toelatingskader:
- De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
- Het Besluit nadere regels voor gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
- De Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
- De EU Richtlijn betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
(91/414/EEG)

- De Evaluation manual Plant Protection Products EU deel en NL deel
- het Draft Assessment Report (DAR) Imidacloprid voor de Europese toelating
- De EPPO standard PP 1/170(4) Side-effects on honeybees
- De EPPO standard PP 3/10(3) Environmental risk assessment scheme for plant protection products. Chapter 10: Honeybees

Zie ook:
- Toelating imidacloprid voor bestrijding van engerlingen en emelten in openbaar gras
- Kamervragen van het lid Polderman (SP) over Merit Turf in relatie met bijensterfte en vervuiling
- Minister Verburg (LNV) over het gebruik van Merit Turf: er zijn geen onaanvaardbare risico's
- Toelating Merit Turf wordt opnieuw beoordeeld

Recent