Imidaclopridgebruik in Nederland in 10 jaar vertienvoudigd

[geupdate dec 2010]
Imidaclopridgebruik in Nederland, Bron: CBS

jaar aantal bedrijven grootte oppervlak
met gebruik (ha)
gebruik (kg)
1995 2381 5335 668
1998 6470 22631 4047
2000 8258 33660 5968
2004 8683 44223 7074
2008 niet vermeld 48425 7386

Bron: http://statline.cbs.nl/statweb/
Conclusie: in ca 10 jaar tijd is het gebruik van imidacloprid in Nederland vertienvoudigd.

Merk op dat de CBS cijfers onbetrouwbaar zijn en het gebruik fors onderschatten (ca. een factor 2) ten opzichte van de officiele cijfers zoals deze worden geregistreerd in gevolge artikel 7.2. van de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden. De werkelijke gebruikscijfers imidacloprid in Nederland zijn bekend bij de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) maar zijn niet openbaar.
Zie: http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-plant/dossier/gewasbescherming-beleid/afzet-gewasbeschermingsmiddelen-in-nederland

Ook voor de Tweede Kamer zijn deze cijfers kennelijk niet openbaar want desgevraagd zijn deze bij het ministerie bekende gegevens niet aan de kamer geleverd, zie het antwoord op vraag 10 in deze antwoorden van de Minister:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/282

Recent