Zware belasting oppervlaktewater van de Bollenstreek met imidacloprid en carbamaten

In de Bollenstreek is sinds 2004 sprake van een extreme belasting van het oppervlaktewater met imidacloprid en verschillende carbamaten. De imidacloprid belasting van het oppervlaktewater in Nederland is het hoogst in de Bollenstreek. Er kan weinig twijfel bestaan dat deze oppervlaktewater verontreiniging een dodelijke bedreiging voor insecten vormt.

Aldicarb (Norm: MTR = maximaal toelaatbaar risiconniveau: 100 nanogram/L)
RIJNSBURG (21-4-2004): 66x boven de norm;
KATWIJK (13-9-2007): 7x boven de norm;

Carbendazim (MTR norm: 500 nanogram/L)
NOORDWIJKERHOUT (18-11-2004): 19x boven de norm; (20-1-2005): 960x boven de norm;(9-1-2007): 300x boven de norm;
LISSE (13-12-2004): 24x boven de norm;
DE ZILK (28-7-2004): 11x boven de norm;
RIJNSBURG (10-5-2005): 7x boven de norm;
HILLEGOM (6-1-2004): 6x boven de norm; (20-10-2005):11x boven de norm; (17-10-2007): 9x boven de norm;

Imidacloprid (MTR norm: 13 nanogram/L)
KATWIJK (11-4-2007): 2.846x boven de norm;
RIJNSBURG (9-8-2005): 9.230x boven de norm;
NOORDWIJKERHOUT (19-12-2005): 24.615x boven de norm.

Stel een honingbij consumeert per dag 30 microliter van vervuild oppervlaktewater in Noordwijkerhout (met een imidacloprid concentratie van 320.000 nanogram per liter = 320 nanogram per milliliter = 0.32 nanogram per microliter), dan is de dagelijkse opname van imidacloprid door de honingbij: 30 x 0.32 = 9.6 nanogram. Na enkele uren heeft de honingbij dan de acuut letale dosis van 4 nanogram geconsumeerd.

De metingen zijn afkomstig van de verschillende waterschappen en waterbeheerders: Bestrijdingsmiddelenatlas

Informatie over de kwetsbaarheid van zandgrond voor uitspoeling van bestrijdingsmidddelen:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/118

Informatie over de gitigheid van de normoverschrijdingen met imidacloprid voor insecten:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/102

Informatie over massale bijensterfte in de Bollenstreek:
http://www.bijensterfte.nl/nl/node/98

Recent